RoHS

RoHS

Az 2011/65/EU irányelv szabályozza az ólom és öt további potenciálisan veszélyes anyag elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozását.

Értékközpontú vállalatként a Weidmüller tisztában van vele, hogy milyen felelősséggel tartozik az ügyfelek, a munkatársak, a közösség és a környezet iránt. Ezért magától értetődőnek tartjuk, hogy a Weidmüller betartja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó 2011/65/EU irányelv (ROHS irányelv) előírásait.

Sőt a Weidmüller intézkedései meg is haladják az irányelv követelményeit. A Weidmüller már több mint 20 éve nem használ kadmiumtartalmú műanyagokat. A Weidmüller a 2011/65/EU ROHS irányelv által a berendezések és a kapcsolódó termékek esetében meghatározott kategóriáktól függetlenül arra törekszik, hogy csak az irányelvnek megfelelő anyagokat és termékeket használja.

Szeretnénk rövid áttekintést nyújtani az irányelv tartalmáról.

A RoHS 2011/65/EU irányelv mutatói

Az Európai Bizottság 2008 decemberében javaslatot tett a 2002/95/EK irányelv átdolgozására.
Ennek az átdolgozásnak az eredménye a 2011/65/EU irányelv (a továbbiakban: „átdolgozott RoHS irányelv” vagy „RoHS II”), amelyet végül 2011. május 27-én fogadtak el. Az átdolgozott RoHS-irányelvet 2011. július 1-jén tették közzé az EU Hivatalos Lapjában, és 2011. július 21-én lépett hatályba. A tagállamoknak legkésőbb 2013. január 2-ig át kell ültetniük az átdolgozott RoHS-irányelvet saját jogrendszerükbe.

Az RoHS-irányelvet rendszeres időközönként felülvizsgálják. Ez azt jelenti, hogy négyévente lehetőség van új anyagok használatának megtiltására, az addigi szabályokat meg lehet szüntetni, és új rendelkezéseket lehet bevezetni.

Az elektronikus termékeinkben használt alábbi anyagok az irányelv által meghatározott korlátozások alá esnek:

 • Ólom (Pb) 1000 ppm
 • Higany (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Hat vegyértékű króm (Cr (VI))
 • Polibrómozott bifenil (PBB)
 • Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
 • Az anyaglista új tudományos tények felmerülése esetén felülvizsgálható.

Berendezések ROHS-osztályozása:

 • Nagy méretű háztartási gépek
 • Kis méretű háztartási gépek
 • IT- és telekommunikációs berendezések
 • Fogyasztói berendezések
 • Világítási berendezések
 • Elektromos és elektronikus szerszámok (a nagy méretű, helyhez kötött ipari szerszámok kivételével)
 • Játékok, szabadidős és sporteszközök
 • Orvosi eszközök
 • Felügyeleti és ellenőrző műszerek, ideértve az ipari felügyeleti és ellenőrző műszereket
 • Automata adagolók
 • Egyéb elektromos és elektronikus berendezések, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriák egyikébe sem