Fenntarthatóság a Weidmüllernél

Fenntarthatóság a Weidmüllernél

Fenntartható módon dolgozunk, hogy a vállalatot és a környezetet egyaránt kiváló állapotban adjuk át a következő generációknak. Vállalati kultúránk szerves része a mindent átható értékközpontúság és a fenntarthatóság.

Felelősséget vállalunk a jövő generációk felé. A tanulás ösztönzése, az erőforrások takarékos használata és az innovációs kultúra erősítése számunkra nem új fejlemények, hiszen nemzedékek óta részét képezik a vállalati kultúránknak. Felelős vállalatként járunk el: törődünk a munkatársainkkal, úgy járunk el, ahogy azt a társadalom elvárja tőlünk; sok esetben a törvényekben és a rendelkezésekben előírtaknál is szigorúbb elveket követünk.

A Weidmüller gazdasági megközelítése

Kihasználjuk a bevételszerzési lehetőségeinket, hogy garantáljuk a vállalat és a márka stabilitását és függetlenségét. Tökéletes egyensúlyra törekszünk a vállalati értékeink követésében. Értékeink a következők: Ügyfelek, Innováció, Alkalmazottak, Termék- és folyamatminőség. Évtizedek óta ezt a gyakorlatot követjük, és ezen a jövőben sem tervezünk változtatni.

1 000 aktív ipari tulajdonjog világszerte

1 000 aktív ipari tulajdonjog világszerte

1 000 aktív ipari tulajdonjog világszerte

A nemzeti és nemzetközi szabványügyi testületekkel való együttműködésünk révén aktívan részt veszünk az új piaci fejlesztésekben, és tevékeny részt vállalunk a jelenlegi és jövőbeni technológiák kialakításában.

Több mint 30 000 ügyfél

Több mint 30 000 ügyfél

Több mint 30 000 ügyfél

Fejlesztési és gyártási folyamatainkat az innováció vezérli, és egyedi termékeket és megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek – szünet nélkül, a világ minden pontján.

Környezetvédelem a Weidmüllernél

A környezetvédelmi felelősségvállalás számunkra a felhasznált nyersanyagok, károsanyag-kibocsátásunk és energiafogyasztásunk folyamatos csökkentését jelenti. Nemcsak magunkkal és munkatársainkkal, hanem a partnereinkkel szemben is ezt a szigorú követelményt támasztjuk – teljes meggyőződéssel, világszerte.

11 000 négyzetméteres ultramodern gyárcsarnok

11 000 négyzetméteres ultramodern gyárcsarnok

11 000 négyzetméteres ultramodern gyárcsarnok

Detmoldi műanyaggyártó üzemünkben a lehető leghatékonyabb és leginkább környezetbarát termelési folyamatokat vezettünk be. Ezt olyan innovatív technológiák alkalmazása segíti, amelyekkel a lehető legalacsonyabbra szoríthatjuk le a gyártás energiafogyasztását.

Energiafürkészek az elkerülhető veszteségek felfedése érdekében

Energiafürkészek az elkerülhető veszteségek felfedése érdekében

Energiafürkészek az elkerülhető veszteségek felfedése érdekében

A gyakorlati képzésük mellett az ipari tanulók energiafürkészként működnek a vállalatnál: olyan területeket keresnek, ahol fennáll az energiapazarlás kockázata.

Számos kezdeményezésben részt veszünk – Németországban és világszerte

Számos kezdeményezésben részt veszünk – Németországban és világszerte

A Weidmüller elkötelezett az alábbi kezdeményezések által lefektetett szabályok betartása mellett, és támogatja a fenntartható ipari tevékenységek terén kitűzött célokat és projekteket.

ZVEI magatartási kódex

ZVEI magatartási kódex

Felelősséget vállalunk a globalizációhoz kapcsolódó kérdésekben is, ezért aláírtuk a ZVEI magatartási kódexét. A ZVEI magatartási kódex nemzetközileg elfogadott alapértékekre épül, és minden fontos témakörrel kimerítően foglalkozik. Az alábbiakban található hivatkozások a ZVEI magatartási kódex többnyelvű szövegére mutatnak. A ZVEI magatartási kódex alkalmazása önkéntes. Mintaként szolgál a vállalkozások által az ügyfelek felé tett nyilatkozatokhoz, és ahhoz, hogy a vállalatok hasonló nyilatkozatokat kérjenek a beszállítóiktól.

Magatartási kódex letöltése

RoHS és REACH

RoHS és REACH

Értékközpontú vállalatként a Weidmüller tisztában van vele, hogy milyen felelősséggel tartozik az ügyfelek, a munkatársak, a közösség és a környezet iránt. Ezért magától értetődőnek tartjuk, hogy a Weidmüller betartja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó 2011/65/EU irányelv (ROHS irányelv) előírásait.

Sőt a Weidmüller intézkedései meg is haladják az irányelv követelményeit. A Weidmüller már több mint 20 éve nem használ kadmiumtartalmú műanyagokat. A Weidmüller a 2011/65/EU ROHS irányelv által a berendezések és a kapcsolódó termékek esetében meghatározott kategóriáktól függetlenül arra törekszik, hogy csak az irányelvnek megfelelő anyagokat és termékeket használja.

A REACH-rendelet 1. cikke szerinti célok teljesítése érdekében a Weidmüller előremutató intézkedéseket hozott. A REACH folyamatosan fejlődő rendszer, amely csak akkor lehet sikeres, ha a vállalat rugalmasan és dinamikusan reagál az új ismeretekre és az új igényekre.

A Weidmüller számára fontos a környezetvédelem, ezért vállalja a felelősséget az ellátási láncon belüli kommunikációért és az 1907/2006/EK REACH-rendeletben előírt információk áramlásáért. A REACH-rendelet 33. cikke értelmében a termékekben található anyagokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség kizárólag az úgynevezett „különös aggodalomra okot adó anyagokra” (SVHC-kre) érvényes. Az Európai Vegyianyag-ügynökség, az ECHA dönt arról, hogy mely anyagok tartoznak e rendelet hatálya alá (lásd a REACH 59. cikkét). A jelöltek listájának naprakész verziója megtekinthető az ECHA weboldalán.

Beszállítóink nyilatkozatai alapján jelenleg néhány termékünk a bejelentési kötelezettség 33. cikkben meghatározott határértéket meghaladó mértékben tartalmaz SVHC-összetevőket. Ez változhat azonban, ha az ECHA például új jegyzéket tesz közzé az SVHC-anyagokról. Ha a Weidmüller további interfésztermékeinél is felmerül a bejelentési kötelezettség, az online katalógusban közzétesszük az érintett árucikkeket és az azokban megtalálható SVHC-anyagokat.

Társadalom és alkalmazottak

Felelősen és etikusan járunk el mind az alkalmazottak, mind a társadalom vonatkozásában, és mindenben a Weidmüller alapértékeivel összhangban járunk el. Vállalásainkat és felelős eljárásmódunkat a Weidmüller összes telephelyén átültettük a gyakorlatba. A Weidmüller a „Weidmüller helps!”elnevezésű kezdeményezés keretei között Németországban és világszerte számos fenntarthatósági és társadalmi projektet valósít meg.

Weidmüller Akadémia

Weidmüller Akadémia

Weidmüller Akadémia

A siker kulcsa a tanulás. Az Akadémia oktatási és képzési, valamint tudásmegosztási tevékenységeinket fogja össze. 2003-as alapítása óta összeköti az embereket a szükséges ismeretekkel.

Fenntarthatósági brosúra