Preambulum

A Weidmüller Group (a továbbiakban „Weidmüller”; a Weidmüllerre vonatkozó további információk is rendelkezésre állnak, kattintson ide) üdvözli weboldalán! A weboldalon való böngészés során szükséges adatvédelem és –biztonság nagyon fontos vállalatunk számára. Ennek okán ezúton kívánunk tájékoztatást nyújtani felhasználóknak a weboldalunk látogatása során általunk begyűjtött adatokról és információkról, valamint azok felhasználásának céljáról.

A belsős vállalati folyamatok és eljárások vonatkozásában lefektetett törvényi módosítások és változtatások szükségessé tehetik a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítását és változtatását. Kérjük, figyelmesen és rendszeresen olvassa el a jelenlegi dokumentumot.

1. Az alkalmazás köre

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Weidmüller weboldalára vonatkozik, amely a www.weidmueller.com és egyéb alnévtartományokon keresztül elérhető oldalak (a továbbiakban „Weboldalunk”).

2. A szervezet elnevezése és bejegyzett székhelye

A szervezet és szolgáltató neve: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, bejegyzett székhelye: Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold (a továbbiakban „Weidmüller”).

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatvédelmi tisztviselő: Dr Karsten Kinast, LL.M; címe: KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672, Köln. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel, lehetőleg az alábbi e-mail címen keresztül: datenschutz@weidmueller.de

4. Általános információk az adatfeldolgozással kapcsolatban

Felhasználóink személyes adatait kizárólag a funkcionális weboldal szabályai, tartalma és egyéb vállalati szolgáltatások által kívánt célokra gyűjtjük és használjuk fel.

4.1.Személyes adatok

A személyes adatok köre olyan információkat tartalmaz, amelyek egyénileg tulajdoníthatók az adott személyeknek. Ezek között szerepel például a felhasználók neve, e-mail címe, otthoni címe, neme, születési ideje, telefonszáma és életkora. A nem személyes adatok köre olyan információkat tartalmaz mint például az adott weboldal felhasználóinak száma.

4.2. A személyes adatok feldolgozása

A feldolgozás olyan művelet vagy műveletek sorozata, amely – automatizált folyamatokkal vagy azok nélkül támogatva – személyes adatokat érint, például adatgyűjtés, belépés, szervezet, szortírozás, tárolás, adaptáció és változtatás, olvasás, érdeklődés, felhasználás, továbbítás során történő adatközlés, tájékoztatás, szabályzási formák, összeegyeztetés vagy kapcsolódás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Személyes adatokat a jelen weboldal kizárólag abban az esetben gyűjt be, ha az érintett felhasználó önként szolgáltatja azokat, például a regisztrációs folyamat során, mégpedig formanyomtatványok kitöltésével, e-mailek megküldésével, vagy bizonyos jelentkezési dokumentumok feltöltésével. Ezeket az adatokat meghatározott vagy érdeklődésekből eredő célokra használjuk fel (például a kiszállításokhoz szükséges postacímek megadása). Adatokat harmadik fél részére kizárólag abban az esetben továbbítunk, ha azt a törvényi rendelkezések engedélyezik, vagy ha ahhoz a felhasználók hozzájárulásukat adták a regisztrációs folyamat vagy bármely aktív üzleti kapcsolat létrehozása során. Bármely felhasználó rendelkezésére állnak az általános adatok a www.weidmueller.com weboldalon a személyes adatok szolgáltatása nélkül.

4.3 Személyes adatok feldolgozásának jogi háttere

Személyes adatokat kizárólag az adatbirtokló felhasználó engedélyével szabad begyűjteni és felhasználni. Amennyiben rendelkezünk az érintett személyek személyes adatainak felhasználására vonatkozó engedélyeivel, a GDPR 6 (1) (a) rendelkezése szolgál a nevezett személyes adatok feldolgozásának jogszabályi háttereként.

Kivételnek minősülnek azok az esetek, amikor az előzetes engedély nem szerezhető be bizonyos gyakorlati okok miatt, illetve ha az adatfeldolgozást a hatályos törvényi rendelkezések nem zárják ki. Olyan esetekben, amikor a személyes adatok feldolgozására azért van szükség, mert az adatbirtokló felhasználó szerződéses partnerként van jelen egy-egy szerződés megkötéséhez, a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek. Ez az előszerződéses műveletek teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási műveletekre is érvényes.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása azért szükséges, hogy vállalatunk eleget tegyen olyan törvényi rendelkezéseknek, amelyek rá vonatkoznak és kötelezik, a GDPR 6 (1) (c) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek.

Ha az adatfeldolgozás a vállalatunk vagy egyéb harmadik fél jogos érdekeinek védelmére irányul, és ha az adatbirtoklók érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem írja felül a fenti érdekeket, a GDPR 6 (1) (f) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek.

4.4 Személyes adatok közlése és továbbítása harmadik felek részére

ltalában véve a személyes adatok egyetlen harmadik fél részére sem kerülnek továbbításra. Személyes adatok kizárólag abban az esetben kerülnek továbbításra, egyébiránt közlésre harmadik felek részére

 • ha vállalatunkat törvényileg kötelezik erre, mégpedig hatályos bírósági ítélet alapján;
 • ha vállalatunk jogosult erre, pl.: szükséges bűntető eljárás lefolytatásához vagy bizonyos vállalati jogok érvényesítéséhez; vagy
 • ha vállalatunk rendelkezik az adatbirtokló fél erre vonatkozó előzetes engedélyével.

5. Weboldalunk használata információs célokra

A személyes adatok megadása nélkül ellátogathat weboldalunkra. Ha weboldalunkat kizárólag tájékoztatási célokra használja, és ezért semmilyen személyes adatot nem ad nekünk, akkor a személyes adatokat nem dolgozzuk fel, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a böngésző továbbított, amely lehetővé teszi a webhely felkeresését. Webhelyünk műszaki rendelkezésre bocsátása céljából olyan információkat kell feldolgoznunk, amelyeket Ön automatikusan továbbít, hogy böngészője megjeleníthesse weboldalunkat, és használhassa a weboldalt. Ezt az információt automatikusan rögzítjük és tároljuk a szerver naplófájljainkban, amikor a weboldalunkat elérjük. Ez az információ a hívó számítógép rendszerére vonatkozik. A következő információkat dolgozzuk fel ebben az összefüggésben:

 • host
 • felhasználó IP címe
 • név (ahol elfogadható)
 • hozzáfárás ideje
 • hozzáfárás módja (get/post)
 • kérés
 • protokol (pl. http)
 • státusz (pl. hibaüzenet)
 • letöltött adatmennyiség
 • felhasználó
 • felhasználó böngészője és operációs rendszere

6.Weboldalunk aktív használata

Amellett, hogy weboldalunkat kizárólag tájékoztatási célokra használjuk, akkor aktívan is használhatja weboldalunkat, ha például kapcsolatba kíván lépni velünk. Ha igen, akkor a fent említett feldolgozáson kívül az Önre vonatkozó következő személyes adatokat is feldolgozzuk:

6.1 Kapcsolattartási formanyomtatvány

Amennyiben a felhasználók úgy döntenek, hogy kérdéseket intéznek a vállalat felé az adott kapcsolattartási formanyomtatványon keresztül, kérni fogjuk vezetéknevüket, e-mail címüket, munkáltató vállalatuk nevét és saját címük egy részét (város és irányítószám). A felhasználók természetesen önkéntes alapon megadhatják utónevüket, telefonszámukat, vevői azonosítószámukat, lakcímüket. Egyedi üzeneteiket az üzenetrubrikában küldhetik meg.

Teljességgel a felhasználóktól függ, hogy a fenti adatokat megadják-e vagy sem. Azonban ezek hiányában vállalatunknak nem áll módjában a kapcsolatfelvétel során megadott kérés teljesítése. Az e-mail cím megadása segít vállalatunknak abban, hogy osztályozhassa az adott kérést és választ tudjon adni arra. A felhasználók helye és irányítószáma alapján meghatározható lesz azok helyi üzletkötője. Amikor a felhasználók kitöltik a kapcsolattartási formanyomtatványt, személyes adataik nem kerülnek továbbításra harmadik felek felé.

A fentiekben részletezett kapcsolatlétesítési célt szolgáló adatfeldolgozási folyamat a GDPR 6 (1) (b, f) rendelkezésének megfelelően zajlik.

6.2 Visszahívási szolgáltatás

Amennyiben adott felhasználók visszahívási szolgáltatást igényelnek a támogatási szolgáltatás részeként, kérni fogjuk nevüket, munkáltató vállalatuk nevét, irányítószámát, helyét, telefonszámát és e-mail címét. Önkéntesen megadhatják utónevüket, ügyfélazonosítószámukat és címüket. Egyedi üzeneteiket az üzenetrubrikában küldhetik meg.

Teljességgel a felhasználóktól függ, hogy a fenti adatokat megadják-e vagy sem. Azonban ezek hiányában vállalatunknak nem áll módjában a kapcsolatfelvétel során megadott kérés teljesítése.

Az e-mail cím megadása segít vállalatunknak abban, hogy osztályozhassa az adott kérést és választ tudjon adni arra. A felhasználók helye és irányítószáma alapján meghatározható lesz azok helyi üzletkötője. Amikor a felhasználók kitöltik a kapcsolattartási formanyomtatványt, személyes adataik nem kerülnek továbbításra harmadik felek felé.

A fentiekben részletezett kapcsolatlétesítési célt szolgáló adatfeldolgozási folyamat a GDPR 6 (1) (b, f) rendelkezésének megfelelően zajlik.

6.3 Regisztráció hírlevelekre

A potenciális ügyfeleinknek rendszeresen küldünk e-mailen keresztül promóciós célzatú anyagokat termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az e-mailben megküldött hírlevélre való regisztrációhoz kérjük az érintett ügyfelek engedélyét és azt az e-mail címet, amelyre a hírlevél küldhető. Minden további információ és adat (pl.: vezeték- és utónév) közlése teljességgel önkéntes, amelyeket az ügyfelek személyes megszólítására, a részükre megküldött hírlevelek tartalmának személyre szabására, valamint az e-mail címükre vonatkozó érdeklődés céljára használunk fel. Teljességgel a felhasználóktól függ, hogy a fenti adatokat megadják-e vagy sem. Azonban ezek hiányában vállalatunknak nem áll módjában a hírlevél megküldése.

A potenciális ügyfelek e-mailjének regisztrációja és beazonosítása kétlépcsős folyamat, ami azt jelenti, hogy az adatok feldolgozását követően egy különálló, megerősítő e-mail kerül kiküldésre. Ebben az e-mailben van egy link, amelyre rá kell kattintani és csakis ezt követően érkeznek majd a reklám e-mailek. Az IP címek is elmentésre kerülnek, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontja. E folyamat célja a regisztráció megerősítése és bizonyos esetekben a személyes adatokkal való bárminemű visszaélés elhárítása. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra. Az ügyfelek által megadott adatok mentésre kerülnek mindaddig, amíg az erre vonatkozó engedélyüket vissza nem vonják. Az ügyfelek a fenti adatfeldolgozási folyamatra vonatkozó engedélyüket bármikor, indoklás nélkül visszavonhatják, mégpedig a GDPR 6 (1) (a) rendelkezése értelmében. Ilyen esetben az érintett személyes adatokat a vállalatunk többé nem dolgozza fel. Az ügyfelek engedélyüket e-mailben vonhatják vissza, amelyet a következő címre szükséges megküldeni: datenschutz@weidmueller.de, de tehetik mindezt postai küldeményben is, a következő címre megküldve: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold. Valamennyi e-mailben található leiratkozási link is, amely megerősítését követően az ügyfelek előzetes engedélye visszavonható.

6.4 Regisztráció az online vásárlási felületre

Vállalatunk weboldala biztosítja a felhasználóknak a lehetőséget arra, hogy regisztráljanak személyes adataik megadását követően. A nevezett adatok egy input képernyőn keresztül adhatók meg, majd ezeket továbbítják számunkra, amelyet követően mentésre kerülnek. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra. A regisztrációs folyamat részeként az alábbi személyes adatok kerülnek bekérésre:

 • Utónév
 • Vezetéknév (opcionális)
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Adószám/adóazonosító jel
 • Ügyfélazonosítószám
 • Vállalat neve
 • Részleg/osztály (opcionális)

A feldolgozott adatokat egy személyre szabható felhasználói fiók létrehozására használjuk fel, amelyet a felhasználók a vállalatunk weboldalán rendelkezésre álló bizonyos tartalmak és szolgáltatások igénybe vételére használhatnak, például rendelés, termékkészlet megtekintése, beárazás és a megrendelés nyomon követése. Az e-mail címet ennek a folyamatnak a részeként dolgozzuk fel, ekként módunkban áll friss hozzáférési adatokat küldeni, ha esetleg valamely felhasználó elfelejtené a részleteket.

Ha egy-egy regisztráció törlésre vagy módosításra kerül a weboldalunkon, az előzetes regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyedi esetekben az adatokat továbbra is tárolhatjuk, ha ezt a törvényi rendelkezések engedélyezik.

A megadott személyes adatok feldolgozása előszerződési műveletek céljára történik, mégpedig a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése értelmében.

6.5 Termékkérelem

Termékekkel kapcsolatos kérelmek is megküldhetők a weboldalon keresztül. E tekintetben az alábbi személyes adatokat kérjük be:Utónév, Vezetéknév, Lakcím, Vállalat neve, Telefonszám, E-mail cím, A kérelem címe (opcionális), Kérdések, igények, javaslatok (opcionális)

Amikor az adatokat sikerül egy-egy kérelemre adandó válasz céljára maradéktalanul feldolgozni, azok törlésre kerülnek.

A megadott személyes adatok feldolgozása előszerződési műveletek céljára történik, mégpedig a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése értelmében.

6.6 Katalóguskérelem

Vállalatunk termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazó termékkatalógus igénylése érdekében az igénylő felek engedélyén kívül kérjük az igénylők vezeték- és utónevét, az őket munkáltató vállalat nevét, és címüket annak érdekében, hogy az igényelt katalógus megküldhető legyen a megadott címre. Az e-mail cím megadása önkéntes. Teljességgel az igénylőktől függ, hogy a fenti adatokat megadják-e vagy sem. Azonban ezek hiányában vállalatunknak nem áll módjában a katalógusigénylés teljesítése.

Egy-egy katalógus igénylésekor a megadott címet az igényelt katalógus egyszeri megküldése céljából használjuk fel.

Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra. A megadott adatok a felhasználásukra vonatkozó engedély visszavonásig vannak elmentve. A felhasználók jogosultak az adatfeldolgozásra vonatkozó engedélyük visszavonására bármikor, indoklás nélkül, mégpedig a GDPR 6 (1) (a) rendelkezése értelmében. Ilyen esetben az érintett személyes adatokat a vállalatunk többé nem dolgozza fel. Az ügyfelek engedélyüket e-mailben vonhatják vissza, amelyet a következő címre szükséges megküldeni: datenschutz@weidmueller.de, de tehetik mindezt postai küldeményben is, a következő címre megküldve: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold.

6.7 White paper (Fehér könyv)

Annak érdekében, hogy megkapja a fehér könyvünket, amely tartalmazza a termékeinkkel kapcsolatos információkat, meg kell adnia nekünk kereszt- és vezetéknevét, cégnevét, lakóhelyének országát és e-mail címét

A fehér papír megrendelésekor az Ön e-mail címét használjuk a választott kiadvány egyszeri továbbításához.

Az e-mail cím azonosítása a kettős bejelentkezési eljárás segítségével történik. Ez azt jelenti, hogy az adatok feldolgozása után külön megerősítő e-mailt fog kapni. Csak az e-mailben található linkre kattintás után kapja meg a fehér könyvet. Az IP-címet, valamint a regisztráció és a megerősítés dátumát is mentjük. Ennek az eljárásnak a célja a regisztráció ellenőrzése és adott esetben a személyes adataival való visszaélés megoldása. Nincs adat harmadik fél számára továbbadva. Az Ön adatait addig tároljuk, amíg vissza nem vonja ezt a hozzájárulást. Önnek joga van visszavonni az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását, amely az Art. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, bármikor, indokolás nélkül. Ebben az esetben nem végezzük el az Ön személyes adatainak további feldolgozását. A hozzájárulását visszavonhatja e-mailben a datenschutz@weidmueller.de címre vagy postai úton a Weidmüller Interface GmbH & Co. KG-hez, Klingenbergstrasse 26, D-32758 Detmold. Minden e-mail tartalmaz egy leiratkozási linket is, amely megerősítés után az Ön hozzájárulásának visszavonására szolgál.

6.8 Mintadarabok megrendelése

A mintadarabok megrendelésére vonatkozóan megadott adatokat – külön engedély nélkül – kizárólag az érintett megrendelés feldolgozására és teljesítésére használjuk fel. Amikor az adatfeldolgozás teljesült, az adatok további felhasználása zárolásra kerül, valamint törlésre a hatályos adózási és kereskedelmi törvények által megszabott tárolási és/vagy mentési időszak lejártakor. Az adatokat továbbítjuk a szállítóvállalat felé, amely a megrendelt termék kiszállítását bonyolítja le, ha erre szükség van a megrendelt termék kiszállításának céljából.

Az alábbi adatok kerülnek bekérésre:

Ha RockStar® ModuPlug terméket kívánnak megrendelni, a következő adatokat kérjük be: vezeték- és utónév, a munkáltató vállalat neve, címe, telefonszám és e-mail cím. Megadható továbbá az igénylés címe, további megjegyzések, igények és javaslatok.

Ha M-Print® PRO eCAD terméket kívánnak tesztelni, a következő adatokat kérjük be: vezeték- és utónév, a tartózkodás helyéül szolgáló ország, a munkáltató vállalat neve és e-mail cím.

Ha CAD model terméket kívánnak igényelni, a következő adatokat kérjük be: teljes név, a munkáltató vállalat neve és a preferált e-mail cím.

Ha a mintadarabot elektronikusan igénylik, a megadott e-mail cím beazonosítása kétlépcsős folyamat lesz, ami azt jelenti, hogy az adatok feldolgozását követően egy különálló, megerősítő e-mail kerül kiküldésre. Ebben az e-mailben van egy link, amelyre rá kell kattintani és csakis ezt követően érkezik majd az igényelt mintadarab. Az IP címek is elmentésre kerülnek, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontja. E folyamat célja a regisztráció megerősítése és bizonyos esetekben a személyes adatokkal való bárminemű visszaélés elhárítása. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra.

A megadott személyes adatok feldolgozása előszerződési műveletek céljára történik, mégpedig a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése értelmében.

6.9 Letöltési link

Ha M-Print® PRO eCAD termék tesztelésének céljából letöltési linket kérelmeznek a weboldalunkon, a következő adatokat kérjük be a folyamat teljesítése céljából: vezeték- és utónév, a munkáltató vállalat neve, és e-mail cím.

A megadott e-mail címek regisztrációja és beazonosítása kétlépcsős folyamat, ami azt jelenti, hogy az adatok feldolgozását követően egy különálló, megerősítő e-mail kerül kiküldésre. Ebben az e-mailben van egy link, amelyre rá kell kattintani és csakis ezt követően érkezik majd az igényelt letöltési link. Az IP címek is elmentésre kerülnek, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontja. E folyamat célja a regisztráció megerősítése és bizonyos esetekben a személyes adatokkal való bárminemű visszaélés elhárítása. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra

A fenti adatfeldolgozási folyamat a letöltési link igénylésének céljára történik, mégpedig a GDPR 6 (1) (b, f) rendelkezése értelmében.

6.10 Saját, hasonló áruk vagy szolgáltatások hirdetése

Még az Ön hozzájárulása nélkül is kaphat tőlünk információt és reklámokat, ha megkaptuk az Ön e-mail címét egy általunk nyújtott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy adott esetben tájékoztasson Önt saját, hasonló árukról vagy szolgáltatásainkról. Önnek joga van bármikor, indoklás nélkül kifogást emelni a promóciós kapcsolatfelvétel ellen. Ehhez e-mailt küldhet a datenschutz@weidmueller.de e-mail címre, vagy felhasználhatja a feliratkozás linket minden e-mail végén. Biztosítjuk Önöket, hogy adatait nem adják tovább harmadik személyeknek. Fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet belsőleg továbbítsuk a Weidmüller-csoport cégeire ugyanazon célból.

Az e-mail cím feldolgozásának jogalapja a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése, összefüggésben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával.

6.11 Belépőjegyek szakmai vásárokra

Weboldalunkon igényelhetők ingyenes belépő jegyek szakmai vásárokra. Ennek céljából a következő adatokra van szükség: e-mail cím, utónév, a munkáltató vállalat neve és elhelyezkedése. További adatok (pl.: vezetéknév, irányítószám, vállalat neve) önkéntes alapon adhatók meg. Teljességgel a felhasználóktól függ, hogy a fenti adatokat megadják-e vagy sem. Azonban ezek hiányában vállalatunknak nem áll módjában a kapcsolatfelvétel során megadott kérés teljesítése. Az e-mail cím megadása segít vállalatunknak abban, hogy osztályozhassa az adott kérést és választ tudjon adni arra, valamint hogy megküldhesse az ingyenes belépőjegyeket. E formanyomtatvány felhasználásakor a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél felé.

A megadott e-mail címek regisztrációja és beazonosítása kétlépcsős folyamat, ami azt jelenti, hogy az adatok feldolgozását követően egy különálló, megerősítő e-mail kerül kiküldésre. Ebben az e-mailben van egy link, amelyre rá kell kattintani és csakis ezt követően érkeznek majd az igényelt belépőjegy. Az IP címek is elmentésre kerülnek, valamint a regisztráció és a megerősítés időpontja. E folyamat célja a regisztráció megerősítése és bizonyos esetekben a személyes adatokkal való bárminemű visszaélés elhárítása. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra. Az igénylők által megadott adatok mentésre kerülnek mindaddig, amíg az erre vonatkozó engedélyüket vissza nem vonják. Az igénylők a fenti adatfeldolgozási folyamatra vonatkozó engedélyüket bármikor, indoklás nélkül visszavonhatják, mégpedig a GDPR 6 (1) (a) rendelkezése értelmében. Ilyen esetben az érintett személyes adatokat a vállalatunk többé nem dolgozza fel. Az igénylők engedélyüket e-mailben vonhatják vissza, amelyet a következő címre szükséges megküldeni: datenschutz@weidmueller.de, de tehetik mindezt postai küldeményben is, a következő címre megküldve: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold.

6.12 Igénylők adatainak kezelése

Ha vállalatunk weboldalán keresztül kívánnak igénylést leadni, az igénylés adatfeldolgozásához szükséges az igénylő fél engedélyén kívül annak vezeték- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje (opcionális), az igénylési dokumentumokra, amelyek feltölthetők elektronikusan. Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntes, ellenben az igénylést nem áll módjában vállalatunknak figyelembe venni, ha hiányosak. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra. Ezekre az adatokra az igénylési dokumentumok adatfeldolgozása céljából van szükség. A megadott adatok az igénylési folyamat (legyen az jóváhagyva vagy elutasítva) végétől számított hat (6) hónapig vannak elmentve.

A fenti célokra szolgáló adatfeldolgozás – az erre vonatkozó engedélyezési nyilatkozat benyújtását követően - a GDPR 6 (1) (a) és 9 (2) (a) rendelkezései értelmében történik.

6.14 Webinar

Weboldalunkon webinar igénylésére is van lehetőség. A webinar használatához elsőként regisztrálni szükséges. Az adatok egy input kezelőfelületen adhatók meg, amelyeket aztán továbbítanak részünkre elmentés céljából. Semminemű adat nem kerül harmadik fél felé továbbításra.

A regisztrációs folyamat részeként az alábbi adatok szükségesek:

 • E-mail cím
 • Vezeték- és utónév
 • Vállalat neve (opcionális)
 • Cím (opcionális)

A feldolgozott adatokat egy személyre szabható felhasználói fiók létrehozására használjuk fel, amelyet a felhasználók a vállalatunk weboldalán rendelkezésre álló webinar tartalmak és szolgáltatások igénybe vételére használhatnak fel. Ha egy-egy regisztráció törlésre vagy módosításra kerül a weboldalunkon, az előzetes regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyedi esetekben az adatokat továbbra is tárolhatjuk, ha ezt a törvényi rendelkezések engedélyezik. A megadott személyes adatok feldolgozása előszerződési műveletek céljára történik, mégpedig a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése értelmében.

6.15. Chatbot

a. Az adatkezelés típusa és köre

Weboldalunkon chatbotunkat használjuk, hogy gyors segítséget tudjunk nyújtani a Weidmüller termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések esetén. A chatbot egy szöveges szoftverrendszer, nem pedig emberi tanácsadó. A chatbot használata önkéntes, és a párbeszédet bármikor befejezheti a chat ablak bezárásával. Amikor kapcsolatba lép a chatbottal, akkor feldolgozzuk személyes adatait, amikor személyes adatokat tartalmazó üzenetet ír be a chat ablakba. Ha kívánja, küldjön nekünk visszahívási kérelmet, majd adja meg telefonszámát és e-mail címét. A chatbot használatakor mindig a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • IP-cím a kapcsolat felvételekor
 • A megkeresés dátuma és időpontja
 • Üzenet arról, hogy a kapcsolatfelvétel sikeres volt-e.

Ezen kívül nem személyes adatként tároljuk a töltődoboz sorozatszámát és a jármű típusát.

A chatbot működtetéséhez sütiket állítunk be a munkamenet információinak beszerzése és a felhasználóbarátság javítása érdekében.

Az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, és semmilyen más értékelésre nem kerül sor, kivéve, ha erre jogszabályi kötelezettség áll fenn (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, c. alpont). Ezeket az adatokat sem egyesítik más adatforrásokkal.

b. Jogi alap

A személyes adatok feldolgozása és tárolása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint történik, a felelős személy jogos érdeke és a TTDSG 25. szakasz 2. bekezdésének 2. pontja szerinti technikai követelmény alapján.


Az adatok eszközén való bármilyen kapcsolódó tárolásának és későbbi olvasásának jogalapja a TTDSG 25. szakasz 1. bekezdés 1. mondata. Ezt a hozzájárulást a jövőben bármikor visszavonhatja, ha letiltja a cookie-kat a böngésző beállításaiban vagy a cookie-hozzájárulás-kezelőben. Személyes adatainak későbbi feldolgozása az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében. Ezt a hozzájárulást a jövőben bármikor visszavonhatja, ha letiltja a cookie-kat a böngésző beállításaiban vagy a cookie-hozzájárulás-kezelőben.

c. Tárolási időszak

A sütikészlet érvényességi ideje 24 óra. A chatbottal folytatott beszélgetés során gyűjtött adatokat 24 órán keresztül tároljuk.

7. Személyes adatok feldolgozásának jogi háttere

Személyes adatokat kizárólag az adatbirtokló felhasználó engedélyével szabad begyűjteni és felhasználni. Amennyiben rendelkezünk az érintett személyek személyes adatainak felhasználására vonatkozó engedélyeivel, a GDPR 6 (1) (a) rendelkezése szolgál a nevezett személyes adatok feldolgozásának jogszabályi háttereként.

Kivételnek minősülnek azok az esetek, amikor az előzetes engedély nem szerezhető be bizonyos gyakorlati okok miatt, illetve ha az adatfeldolgozást a hatályos törvényi rendelkezések nem zárják ki. Olyan esetekben, amikor a személyes adatok feldolgozására azért van szükség, mert az adatbirtokló felhasználó szerződéses partnerként van jelen egy-egy szerződés megkötéséhez, a GDPR 6 (1) (b) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek. Ez az előszerződéses műveletek teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási műveletekre is érvényes.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása azért szükséges, hogy vállalatunk eleget tegyen olyan törvényi rendelkezéseknek, amelyek rá vonatkoznak és kötelezik, a GDPR 6 (1) (c) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek. Ha az adatfeldolgozás a vállalatunk vagy egyéb harmadik fél jogos érdekeinek védelmére irányul, és ha az adatbirtoklók érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem írja felül a fenti érdekeket, a GDPR 6 (1) (f) rendelkezése minősül irányadó jogi háttérnek.

8. Sütik

Az alábbiakban a sütik használatának keretében teljesített adatfeldolgozási műveletek részletes leírása olvasható.

8.1 Sütik használata/felhasználói profilok

Vállalatunk weboldala sütiket használ (rövid, szöveges adatállományok, amelyek konfigurációs adatokat tartalmaznak). A sütik olyan rövid, szöveges adatállományok, amelyeket a felhasználók böngészője kap meg, amikor meglátogatják vállalatunk Internetes oldalait, és amelyek a számítógépeken vannak eltárolva későbbi adatelőhívás céljára. Vállalatunk weboldala kizárólag ideiglenes sütiket használ, azaz olyan sütiket, amelyek csak ideiglenesen vannak eltárolva a felhasználók látogatásának ideje alatt, amikor vállalatunk Internetes oldalait böngészik.

Ezeket a sütiket elsősorban arra használják, hogy meghatározhassák a használat gyakoriságát, a számítógépek beazonosítását a látogatás ideje alatt, amikor a vállalatunk Internetes oldalait böngésző látogatók átváltanak az egyik oldalról a másikra, valamint hogy meghatározhassák a látogatások végét. Ezzel megtudhatjuk, hogy a weboldalaink mely területeit és mely egyéb weboldalunkat látogatták meg a felhasználók. Ezek a felhasználási adatok nem engedik a felhasználó beazonosítását. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 3. szakaszának értelmében begyűjtött anonim adatok egyike sem olvasztható össze a felhasználók személyes adataival, valamint az összes adat haladéktalanul törlésre kerül a statisztikai kiértékelés végén. A sütik az egyes látogatások végeztével törlésre kerülnek, amint a böngészőt bezárják.

A legtöbb böngészőt előzetesen úgy állítják be, hogy automatikusan fogadhassa a sütiket. Azonban a sütik elmentése kikapcsolható, valamint a böngészők úgy állíthatók be, hogy értesítést küldjenek, mielőtt elmentik a sütiket. A sütiket elutasító felhasználók nem rendelkezhetnek hozzáféréssel vállalatunk weboldalának bizonyos részeihez.

8.2. Jogi alap

A következő adatfeldolgozási műveletek feldolgozásának jogalapja az Art. 6. cikk, (1) bekezdés, f) pont, GDPR. Jogos érdekünk egy olyan weboldal bemutatása az Ön számára, amely tárolja a személyes beállításait, és megkönnyíti webhelyünk látogatását. Ehhez fontos számunkra, hogy megismerje, hogyan optimalizálhatjuk weboldalunkat különböző sütik használatával.

8.3. A böngésző beállításainak konfigurálása

A legtöbb böngésző előre be van állítva, hogy alapértelmezés szerint elfogadja a sütiket. Azonban Ön úgy konfigurálhatja böngészőjét, hogy csak bizonyos sütiket fogadjon el, vagy egyáltalán nem. A böngésző beállításaival törölheti azokat a sütiket is, amelyek már léteznek a böngészőben. Ezen felül beállíthatja böngészőjét, hogy értesítse Önt a sütik tárolása előtt. Mivel a különböző böngészők működési módjukon változhat, kérjük, használja a böngésző Súgó menüjét a konfigurációs beállítások meghatározásához.

Ha átfogó áttekintést szeretne kapni az összes böngészőből származó harmadik fél hozzáféréséről, azt javasoljuk, hogy telepítsen egy plug-in-t, amelyet kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki

8.4. Követő és elemző eszközök

Követő és elemző eszközöket használunk webhelyünk folyamatos optimalizálása és megfelelő kialakítása érdekében. A nyomkövető intézkedések alkalmazásával statisztikailag nyilvántarthatjuk weboldalunkon a látogatók használatát, és ezért a későbbi megállapítások alapján tovább fejlesztjük az Ön számára online ajánlatunkat. Ezen érdekek alapján az alábbiakban ismertetett nyomon követési és elemzési eszközök használata indokolt az 1. cikk alapján. 6. cikk, (1) bekezdés, 1. mondat, f) pont, GDPR. A megfelelő feldolgozási célokat és a feldolgozott adatokat a követő és elemző eszközök alábbi leírásából is ki lehet venni.

8.4.1 Econda weboldal monitor

Az econda GmbH által nyújtott megoldásokat és technológiákat igényorientált konfigurálásra használják, valamint arra, hogy optimalizálják a jelen weboldalt azzal, hogy anonim adatokat rögzítenek és mentenek el, amelyekből létrehozhatók a felhasználási profilok álnevek használatával. Sütiket is lehet alkalmazni e célra, ekként téve lehetővé egy-egy böngésző felismerését. A felhasználói profilok nem társíthatók az álnév tulajdonosára szorítkozó személyes adatokkal, kivéve, ha erről a látogató kifejezetten másként nem rendelkezik.

Az IP címek gyakorlatilag már belépéskor olvashatatlanná válnak, ekként a felhasználói profilok társítása egy-egy IP címhez lehetetlen.

8.4.2 Google Ads

Google Ads technológiát, különösen a konverziókövetést használjuk. A Google konverziós követése a Google Inc. elemzőszolgálata, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ha rákattint a Google által aktivált hirdetésre, a konverziókövetési cookie-t a számítógép tárolja. A sütik 30 napig érvényesek, és nem használják személyes azonosításra. Ha webhelyünk bizonyos oldalain meglátogatja a süti lejárata előtt, mi és a Google felismerhetjük, hogy egy adott hirdetésre kattintott, és erre az oldalra továbbították.

Minden alkalommal más sütit kapunk. Ezért nem lehetséges a sütik nyomon követése weboldalunkon keresztül. A konverziós sütikkel összegyűjtött adatokat felhasználjuk a konverziós statisztikák összeállításához a konverziókövetés segítségével. Ebben a folyamatban megismerjük a felhasználók számát, akik rákattintottak a hirdetésre, majd továbbították őket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Nem kapunk olyan információt, amely a felhasználók személyes azonosítását lehetővé tenné.

Ha nem kíván részt venni a konverziókövetésben, ezt megakadályozhatja, ha megváltoztatja a megfelelő beállítást a böngészőben, hogy általában megakadályozza például a sütik telepítését. A cookie-kat a konverziókövetéshez is kikapcsolhatja, ha beállítja böngészőjét, hogy csak a „googleadservices.com” webcímen lévő cookie-kat blokkolja.

8.4.3 Facebook egyedi közönség

Webhelyünk a Facebook Inc. által kínált Facebook képpontot használja. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a felhasználók viselkedését, miután megtekintették vagy kattintottak egy Facebook-hirdetésre. Ezt a folyamatot használják fel a Facebook hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célokra történő értékeléséhez, és segíthetnek a hirdetési intézkedések optimalizálásában.

Az összegyűjtött adatok számunkra névtelenek, ezért nem vonhatunk le következtetéseket a felhasználók személyazonosságáról. Ennek ellenére az adatokat a Facebook tárolja és dolgozza fel, így kapcsolat létesíthető a megfelelő felhasználói profillal, és a Facebook a Facebook adathasználati politikájának megfelelően felhasználhatja ezeket az adatokat saját hirdetési céljaira. Engedélyezheti, hogy a Facebook és partnerei aktiválják a hirdetéseket a Facebookon és azon kívül. Erre a célra süti is tárolható a számítógépen. Ha kifogásolja a cookie-k használatát a számítógépen, beállíthatja az Internet böngészőt úgy, hogy a jövőben a számítógépen ne tároljon több sütit, és az ott már tárolt sütik törlésre kerüljenek.

Az összes süti kikapcsolása azonban azt jelentheti, hogy weboldalunkon bizonyos funkciókat már nem lehet elvégezni. Az adatainak védelméről a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat bővebben: https://www.facebook.com/about/privacy/. Az egyéni közönségek remarketing funkcióját deaktiválhatja a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen hirdetési beállítások alatt. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebook-ba.

Ha még nem rendelkezik Facebook-fiókkal, deaktiválhatja a használaton alapuló hirdetéseket a Facebookon keresztül az Európai Interaktív Digitális Reklám Szövetség webhelyén: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

8.4.4 Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics webes elemző szolgáltatást használja, amelyet a Google, Inc. („Google”) nyújt. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek a számítógépére helyezett szöveges fájlok, hogy segítse a webhelyet annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. A süti által a weboldal használatával kapcsolatos információkat a Google továbbítja és tárolja az Egyesült Államok szerverein.

Ha az IP-anonimizálás aktiválódik ezen a weboldalon, akkor az Ön IP-címét csonkolják az Európai Unió tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más feleinek területén. Csak kivételes esetekben a teljes IP-címet először továbbítják az USA-ban lévő Google szerverre, és ott csonkolják. Az IP-anonimizálás aktív ezen a weboldalon. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének nevében fogja felhasználni annak értékelésére, hogy Ön használja-e a weboldalt, jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőiről a weboldal üzemeltetői számára, és más, a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt számukra.

Az Ön IP-címét, amelyet böngészője továbbít a Google Analytics területén, nem társítják a Google birtokában lévő más adatokkal. Megtagadhatja a sütik használatát a böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor nem biztos, hogy tudja használni a weboldal teljes funkcionalitását. Azt is letilthatja, hogy a Google Analytics kövesse őket a jövőre nézve, ha letölti és telepíti a jelenlegi webböngészőhöz a Google Analytics leiratkozási böngészőjét.

További információkért látogasson el erre az oldalra: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

8.5. Közösségi bővítmények integrálása

A következő közösségi oldalakról származó közösségi bővítményeket tartalmazza weboldalunk: Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) és Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Ezeket a szolgáltatásokat az érintett vállalat („szolgáltató”) kínálja. A közösségi bővítményeken keresztül az érintett szolgáltatás részére továbbított adatok alapján az adott szolgáltatás képes lehet társítani a felhasználót a társított fiókkal. Vállalatunk weboldalán lévő személyes adatok védelmének fokozására a közösségi bővítmények integráltak egy olyan módszer alkalmazásával, amelynek elnevezése „duplakattintásos megoldás”. Ez lehetővé teszi, hogy a közösségi bővítményeket magába foglaló weboldalaink egyikének hozzáférésekor semminemű automatikus kapcsolat nem létesül az érintett szolgáltató szervereivel.

Az adott közösségi bővítményfunkció aktiválása két szakaszban történik. Egy-egy közösségi bővítmény aktiválásához elsőként rá kell kattintani a weboldalunkon elhelyezett linkre. Ezzel aktiválódik a közösségi bővítmény, a böngésző pedig kapcsolatot létesít az érintett szolgáltató szervereivel. A második rákattintással kommunikálni lehet az adott közösségi bővítménnyel, valamint ajánlásokat küldeni példának okáért. Amennyiben egy felhasználó már be van jelentkezve az egyik közösségi weboldalra, a szolgáltatók közvetlenül is társítani képesek a látogatást az adott weboldalon lévő felhasználói profillal. Ha a felhasználó rákattint és kommunikál a közösségi bővítménnyel, a lényegi információkat szintén megküldi közvetlenül a szolgáltató egyik szerverére, ahol aztán eltárolásra kerülnek. Az információkat az adott közösségi oldalon is nyilvánosságra lehet hozni, ahol aztán a kapcsolatok közé fognak felkerülni. Amennyiben egy-egy felhasználó el kívánja kerülni a vállalatunk weboldalán keresztül begyűjtött adatok közvetlen társítását saját profiljával, ki kell lépnie az adott szolgáltatónál fenntartott saját fiókjából vállalatunk weboldalainak meglátogatását megelőzően. Az adott szolgáltató általi adatgyűjtés terjedelme és célja, valamint a felhasználók adatainak feldolgozása és felhasználása megtalálható a szolgáltató weboldalán elhelyezett Adatvédelmi Nyilatkozatban. A felhasználókat megillető adatvédelmi jogokra vonatkozó további információk, valamint a felhasználók személyes adatainak védelmére vonatkozó beállítási opciók szintén az utóbbiban találhatók meg.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/en/privacy

8.6 YouTube videók használata

Vállalatunk használ beágyazott YouTube videókat kibővített adatvédelmi üzemmódban. A YouTube a Google Inc. (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatása. A YouTube rendelkezésre bocsátja ezt a kibővített adatvédelmi üzemmódot, ekként biztosítva azt, hogy a YouTube nem ment el egyetlen, személyes adatokat tartalmazó sütit sem a számítógépen. Az IP cím a weboldal kapcsolódásakor és a video beágyazásakor kerül továbbításra. Ez a cím nem társítható, amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve a YouTube-ra vagy bármely egyéb Google szolgáltatásra a weboldal kapcsolódását megelőzően, vagy ha a felhasználó nincs állandóan bejelentkezve. Amikor egy felhasználó rákattint egy beágyazott videóra annak lejátszása céljából, a kibővített adatvédelmi üzemmód révén a YouTube kizárólag olyan sütiket ment el, amelyek nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyekkel a felhasználó személye beazonosítható volna. Ezek a sütik nem kerülhetők el a böngésző beállításával és kibővítésével (forrás: YouTube “Activate the extended data protection mode for embedded videos”).

További információk a YouTube videók beágyazása vonatkozásában a következő linken érhetők el: YouTube information page

https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en

9. Az elmentett adatok védelmét szolgáló biztonsági intézkedések

Vállalatunk elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett, valamint azok bizalmas módon történő kezelése mellett. A vállalatunk által elmentett adatok veszteségének és/vagy egyéb visszaélések elkerülése végett átfogó műszaki és szervezetvédelmi óvintézkedéseket teszünk, amelyeket rendszeresen átvizsgálunk és frissítünk a legmodernebb műszaki újítások és fejlesztések tükrében. Azonban felhívjuk valamennyi felhasználó figyelmét arra, hogy az Internet oly módon van megkonstruálva, amely lehetővé teszi más személyek és/vagy szervezetek számára, hogy az adatvédelmi szabályokat és/vagy fenti adatvédelmi intézkedéseket megszeghessék, ami viszont kívül esik vállalatunk hatáskörén. Ennek okán a kódolatlan adatokat harmadik felek képesek elolvasni - ha e-mailben közlik ezeket példának okáért. E tekintetben vállalatunknak nincs műszaki ráhatása. A felhasználók mindenkori felelőssége a kódolással vagy egyéb más módszerrel rendelkezésre bocsátott bármely adat védelme bárminemű visszaéléssel szemben.

10. Szolgáltatók igénybe vétele személyes adatok feldolgozására/adatok feldolgozására az EGT-n kívüli országokban

Vállalatunk alkalmaz olyan szolgáltatókat, amelyek a vállalatunk termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat dolgozzák fel és/vagy végeznek kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatók kizárólag a vállalatunk által adott utasításoknak megfelelően dolgozzák fel az adatokat, valamint kötelezettek a hatályos adatvédelmi törvényeket betartani. Valamennyi adatfeldolgozó alapos átvizsgálást követően kerül szerződéses üzleti kapcsolatba, és csak akkora mértékben és időszakkal férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz, amely az általuk végzett szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, vagy csak akkora mértékben és időszakkal, amelyet az érintett felhasználók engedélyeztek.

Az USA-ban vagy az EGT-n kívüli országokban teljesítő szolgáltatókra vonatkoznak az adatvédelmi szabályok, amelyek általában nem akkora mértékben védik a személyes adatokat, ahogy teszik azt az ugyanilyen jellegű szabályok az Európai Unió tagországaiban. Amennyiben ez a helyzet áll elő, vállalatunk gondoskodik arról, hogy a felhasználók adatai megfelelően védettek maradjanak szerződéses kötelezéssel vagy egyéb nemzetközileg elismert, dokumentált módon.

11. Az érintett adatbirtokosok jogai

11.1. Információkhoz való jogok

Az adatbirtokosok jogosultak bármikor információkat igényelni vállalatunktól annak vonatkozásában, hogy milyen adatok kerültek tárolásra, mi azok forrása, mely felekhez vagy csoportokhoz kerültek az adatok, valamint mi az adattárolás célja.

11.2. A helyreigazítás joga

Ha a vállalatunk által tárolt személyes adatok hiányosak vagy pontatlanok, az adatbirtokosok jogában áll azok haladéktalan helyreigazíttatása.

11.3. A visszavonás joga

Amennyiben egy-egy adatbirtokos engedélyezte a személyes adatainak használatát, jogában áll bármikor visszavonni azt indoklás nélkül. Ehhez pusztán egy e-mailt kell elküldeni a következő e-mail címre: datenschutz@weidmueller.de, vagy egy írásos nyilatkozatot postai úton a következő címre: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold.

11.4. A törlés és zárolás joga

Az adatbirtokosoknak jogában áll töröltetni vagy zároltatni a vállalatunk által tárolt személyes adatokat. A törlés általában az érintett adatbirtokos ebbéli jogának gyakorlásától számított két munkanapon belül történik meg. Ha a törlés sért bármely jogi, szerződéses, pénzügyi vagy kereskedelmi tárolási időszakot vagy egyéb jogi rendelkezés hatályát, úgy az érintett adatok töröltetés helyett zároltathatók. Az adatok törlését követően az információ többé már nem férhető hozzá.

11.5. Az adattovábbítás joga

Ha a vállalatunk részére bocsátott személyes adatokat bármely adatbirtokos visszaigényli, úgy azokat vállalatunk – igény szerint szerkesztett, általános és gépen olvasható formátumban - visszaküldi az igénylő adatbirtokos vagy az általa megjelölt személy/fél részére. Azonban az igény szerint szerkesztett, általános és gépen olvasható formátum abban az esetben lehetséges, ha erre műszakilag lehetőség van.

11.6. A kifogásolás joga

Az adatbirtokosokat megilleti a kifogásolás joga, azaz bármikor, indoklás nélkül kifogást emelhetnek a személyes adatok feldolgozása ellen. Előfordulhat azonban, hogy az ebbéli jog gyakorlását követően vállalatunknak nem áll majd módjában szolgáltatásai teljes körét nyújtani, mivel bizonyos szolgáltatások igénylik meghatározott személyes adatok feldolgozását.

11.7 Az érintett adatbirtokosok jogainak érvényesítése és az erre szolgáló kapcsolattartás

Ha vállalatunkkal e-mailben (lásd: datenschutz@weidmueller.de) vagy postai küldemény útján (Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold) létesítenek kapcsolatot, az abban közölt adatokat (e-mail cím, lehetőség szerint név és telefonszám) vállalatunk elmenti és tárolja a válaszadás vagy a jogérvényesítésre vonatkozó intézkedés érdekében. Ezeket az adatokat vállalatunk haladéktalanul törli, amint a tárolásukra már nincs szükség vagy korlátozza azok feldolgozását, ha a hatályos törvényi rendelkezések vonatkoznak azok tárolására.

12. A hatóságok felé benyújtható fellebbezés joga

Az adatbirtokosok jogosultak panaszt tenni az illetékes hatóságoknál személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban, ha úgy ítélik meg, hogy a GDRP értelmében lefektetett jogaik sérültek.

13. Adattovábbítás a Weidmüller Group vállalatcsoporton belüli alábbi vállalatok részére

Az adatbirtokosok által engedélyezett adatfeldolgozási folyamat részeként a személyes adataikat ugyancsak feldolgozás céljából továbbítják a Weidmüller Group vállalatcsoport valamennyi vállalata részére. A Weidmüller Group vállalatcsoport tagvállalatai itt érhetők el: this link.

14. Automatizált döntéshozatal / profilozás

Nem használunk semmiféle automatikus döntést vagy profilozást (személyes körülményeinek automatizált elemzése).