Emberi erőforrások

A Weidmüllernél tisztában vagyunk azzal, hogy egy vállalat teljesítménye nagymértékben függ az ott tevékenykedő emberektől

Emberi erőforrások

Mi különböztet meg minket másoktól?

Azok a szakképzett alkalmazottak, akik szenvedéllyel oldják meg a felelősségi körükbe tartozó napi kihívásokat, alapvető fontosságúak a vállalat sikerének biztosításához. Az emberi erőforrás menedzsmentünk a Weidmüller munkarendszerének kialakításával foglalkozik, ezáltal biztosítva a vállalat jövőbeni életképességét.

Ez egyszerre törekvés és kihívás is a vállalat követelményeinek és a munkavállalók érdekeinek összeegyeztetése szempontjából. Ennek eredményeként a személyzeti tervezés és a munkaerő-felvétel ugyanolyan központi szerepet tölt be az emberi erőforrás menedzsment szempontjából, mint az összes alkalmazott potenciáljának következetes előmozdítása. Ide tartozik a munkahelyi biztonságot és egészségügyi ellátást, valamint a tisztességes, átlátható és versenyképes javadalmazási rendszereket érintő programok.

Kultúra

A Weidmüller vállalati kultúráját baráti együttműködés és elismerő magatartás jellemzi az alkalmazottak között és minden egyéb szinten. Értékeljük a sokféleséget, és ismerjük a sokszínű csoportok erősségeit. Végeredményben, csak akkor láthatjuk a teljes képet, ha minden szemszögből megvizsgáljuk. A rasszizmusnak és a diszkriminációnak nincs helye Weidmüllernél, amit a Diverzitási nyilatkozat iránti elkötelezettségünkkel is hangsúlyozunk.

Valamennyi alkalmazottunk nagy szabadságot és döntési lehetőséget élvez saját munkaterületén, de a szabadság azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk saját tetteinkért. Annak érdekében, hogy hosszú távon megfeleljünk ennek az igénynek, folyamatosan törekszünk a kulturális fejlődésre, hogy megfelelhessünk a globalizált, gyorsan változó és egyre digitalizáltabb világ egyre növekvő kihívásainak.

Motiváló munkakörnyezet

A Weidmüllernél működő kooperatív, önbizalommal teli munkakultúra támogatása érdekében nagy jelentőséget tulajdonítunk a motiváló munkakörnyezetnek. A 2019-ben megnyílt Ügyfél- és technológiai központ nemcsak Detmold különböző helyeit köti össze, hanem több mint 600 alkalmazottnak biztosít korszerű munkakörnyezetet. A korszerű kommunikációs technológiának, a nyitott kialakítású helyiségeknek és a mobil elválasztóknak köszönhető rugalmasság révén elért nagy mértékű átláthatóság elősegíti az interdiszciplináris eszmecserét, és biztosítja azt a produktív környezetet, amelyben az ötletek valóra válhatnak.

A koncepciót egyre inkább más épületekben és helyszíneken is megvalósítják. A gyártás és a logisztika terén a munkahelyek egyre inkább a csapatmunkára és a rugalmasságra törekvő követelmények szerint alakulnak, nem beszélve a munkahelyi biztonság és a fenntartható kezelés legmagasabb szintű szabványairól. A monoton, ergonómiailag kedvezőtlen tevékenységek egyre inkább automatizálódnak, az emberek és a robotok közötti együttműködés pedig folyamatosan fejlődik. Itt szerzünk tapasztalatot, ami szintén előnyös számunkra, amikor tanácsot adunk ügyfeleinknek.

Digitalizáció és új munka

A Weidmüller új munkahelyi világának azonban csak egy oldala a vonzó munkakörnyezet. A gazdasági folyamatok és a társadalmi fejlődés növekvő dinamizmusa nagy innovációs sebességet, valamint agilis, piacorientált és ügyfélközpontú fellépést igényel. Ennek következtében a munkavállalók is folyamatosan új követelményekkel szembesülnek a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség terén. Az emberi erőforrás menedzsment feladata, hogy lehetővé tegye a munkavállalók számára a változáskezeléshez szükséges készségek elsajátítását és a hozzá kapcsolódó folyamatok támogatását. Az agilis munkamódszerek, az időtől és helytől független munkavégzés lehetősége, valamint a strukturált ismerkedési folyamat csak néhány azok közül, amelyeket a Weidmüller annak biztosítására használ, hogy a régi és az új alkalmazottak egyaránt hozzájárulhassanak a jövő alakításához.

Oktatás

A vállalat összes képzési témáját összehoztuk a Weidmüller Akadémia égisze alatt. Itt gondoskodunk a fiatal munkatársaink képzéséről, a kiterjedt gyakorlatokon és a duális tanulmányi helyeken keresztül. A digitális tanuláskezelő rendszerünk az alkalmazottak továbbképzésének központi eleme. Ez a rendszer online tanfolyamok és digitális ismeretanyagok széles skáláját tartalmazza, amelyek éjjel-nappal elérhetők, beleértve a mobileszközöket is. Ezeket a szolgáltatásokat számos tantermi képzés és széles körű, téma- vagy célcsoport-specifikus oktatási program egészíti ki, mint például a vezetők számára szervezett specifikus programok vagy olyan témákkal foglalkozó programok, mint a visszajelzés vagy az agilis projektmenedzsment.

A Weidmüller Akadémia termékekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos képzéseket is kínál ügyfeleinknek.