REACH

Az Európai Unió REACH rendelete a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését és engedélyezését szabályozza.

A REACH-rendelet céljai az 1. cikk alapján a következők:

 • az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása
 • az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésének alternatív vizsgálati módszereinek támogatása
 • a versenyképesség és az innováció javítása

A REACH-rendelet 1. cikke szerinti célok teljesítése érdekében a Weidmüller előremutató intézkedéseket hozott. A REACH folyamatosan fejlődő rendszer, amely csak akkor lehet sikeres, ha a vállalat rugalmasan és dinamikusan reagál az új ismeretekre és az új igényekre.

A Weidmüller számára fontos a környezetvédelem, ezért vállalja a felelősséget az ellátási láncon belüli kommunikációért és az 1907/2006/EK REACH-rendeletben előírt információk áramlásáért. A REACH-rendelet 33. cikke értelmében a termékekben található anyagokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség kizárólag az úgynevezett „különös aggodalomra okot adó anyagokra” (SVHC-kre) érvényes. Az Európai Vegyianyag-ügynökség, az ECHA dönt arról, hogy mely anyagok tartoznak e rendelet hatálya alá (lásd a REACH 59. cikkét). A jelöltek listájának naprakész verziója megtekinthető az ECHA weboldalán.

Beszállítóink nyilatkozatai alapján jelenleg néhány termékünk a bejelentési kötelezettség 33. cikkben meghatározott határértéket meghaladó mértékben tartalmaz SVHC-összetevőket. Ez változhat azonban, ha az ECHA például új jegyzéket tesz közzé az SVHC-anyagokról. Ha a Weidmüller további interfésztermékeinél is felmerül a bejelentési kötelezettség, az online katalógusban közzétesszük az érintett árucikkeket és az azokban megtalálható SVHC-anyagokat.

Gyakori kérdések a REACH-rendelettel kapcsolatban

A Weidmüller számára a REACH-rendelettel kapcsolatban gyakran feltett kérdések

A Weidmüller számára a REACH-rendelettel kapcsolatban gyakran feltett kérdések

Milyen szerepet tölt be a Weidmüller az ellátási láncban a REACH előírásai szerint?

 • A Weidmueller Group vállalatai a „továbbfelhasználók” szerepét töltik be a REACH-hierarchiában, mivel nem maguk állítják elő a termékeket és az anyagokat, és ezeket nem az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül szerzik be.

Hogyan valósítja meg a Weidmüller a termékeiben használt anyagok előzetes regisztrációját?

 • Mivel a Weidmüller kizárólag „továbbfelhasználó”, ezért nem köteles regisztrálni az anyagokat. Ugyanakkor minden beszállítónk figyelmét felhívjuk a regisztrációra és/vagy az előzetes regisztrációra vonatkozó kötelezettségre.

Tud-e a Weidmüller információt adni egy anyag regisztrációjának és/vagy előzetes regisztrációjának állapotáról?

 • Mivel a Weidmüllerhez hasonlóan beszállítóink többsége is a „továbbfelhasználó” vagy a „kereskedő” szerepét tölti be, és ezért a releváns anyagok előzetes regisztrálására kéri saját beszállítóit, jelenleg nem állnak rendelkezésünkre végleges nyilatkozatok.

Számít-e a Weidmüller arra, hogy a REACH szállítmányozási problémákat és/vagy termékvisszavonásokat fog okozni?

 • Mivel szinte kizárólag az Európai Gazdasági Térségből származó beszállítókkal dolgozunk, és az EGT-ben érvényben van az anyagok regisztrálására vonatkozó előírás, nem számítunk arra, hogy a REACH fennakadásokat vagy problémákat okozna az anyagok kiszállítása terén.

Milyen kötelezettségei vannak a Weidmüllernek a REACH-rendelettel kapcsolatban?

 • Amikor a Weidmüller az árucikkek beszállítójaként jár el, az Európai Gazdasági Térségen belüli értékesítések esetén köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa szállított termékben a termék súlyához viszonyított 0,1 tömegszázalékos határértéket meghaladó mértékben (33. cikk (1) bekedés) vannak jelen „különös aggodalomra okot adó veszélyes anyagok” (57., 59. cikk).

Ki a Weidmüller csoport REACH-megbízottja?

 • A Weidmüller csoport REACH-megbízottja Stephanie Uding.
  További kérdéseire ő tud választ adni.

Lorem

 • A Weidmueller Group vállalatai a „továbbfelhasználók” szerepét töltik be a REACH-hierarchiában, mivel nem maguk állítják elő a termékeket és az anyagokat, és ezeket nem az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül szerzik be.